Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2013

Mer om kryptorkism hos islandshäst

Eriksson, Susanne

Abstract

Kryptorkism är en medfödd defekt hos handjur som innebär att den ena eller båda testiklarna inte kommer ner i pungen som de ska. Problemet togs upp i Islandshästen under 2012. Ny forskning om kryptorkism hos svenskfödda islandshästar tyder på att kryptorkism är relativt vanligt och ärftligt.

Published in

Islandshästen
2013, number: 6, pages: s. 14