Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2013

Samband mellan ätbeteende, foderkonsumtion och förekomst av svansbitning

Wallenbeck, Anna; Keeling, Linda

Abstract

Målet med den här studien var att undersöka om det går att förutse svansbitning. I studien undersöktes samband mellan ätbeteende, foderkonsumtion och förekomst av svansbitning på Nordic Genetics galtprövningsstation. I studien kunde vi se att ätbeteendet hos grisar i boxar som utveckar svansbitning skiljer sig från ätbeteendet hos grisar i boxar där svansbitning inte utvecklades, ibland redan så tidigt som 9 veckor innan svansbitningsutbrottet.

Published in

Grisföretagaren
2013, number: 3, pages: 8