Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Digital bildteknik för landskapsarkitektur 2.0

Eckerberg, Klas

Abstract

Möjligheterna att använda digitala bildtekniker blir allt större. I takt med att program och hårdvara utvecklas blir det lättare att även i tidspressade projekt ta fram bilder och illustrationsplaner som visar en tänkt design. Datormanipulerade fotografier är enkla för lekmän att tolka, vilket underlättar kommunikationen mellan förslagsställaren och andra medverkande parter i ett projekt. I markprojektering används idag CAD-program i de flesta projekt. CADritningar är dock svåra att få lättlästa för gemene man. Genom att förädla förslagshandlingarna till illustrationsplaner ökar chansen att utformningen går att förstå. Boken beskriver båda dessa arbetsområden för digital bildbearbetning, med användning av de dominerande programmen: Adobe Photoshop CS och Illustrator CS. Bokens uppbyggnad följer arbetsgången i digital bildmanipulering av olika slag. Efter en genomgång av grundläggande begrepp följer beskrivningar av hur man framställer bilder; hur man färgkorrigerar; hur man manipulerar objekt i bilden; hur man med kollageteknik visualiserar en design; hur man använder CAD-ritningar som underlag till illustrationsplaner; hur man skriver ut bilder. Boken är rikligt försedd med övningar, vilket gör den lämplig för självstudier. Alla beskrivningar och övningar har som huvudsyfte att beskriva väsentligheterna – funktioner är hela tiden kommenterade utifrån deras användbarhet. Målet är att så snabbt som möjligt få verktyget användbart och effektivt. Klas Eckerberg är landskapsarkitekt LAR/MSA. Han har arbetat med datorstöd sedan 1985 – tio år som projektör, tio år som lärare. Han disputerade 2004 i ämnet informationsteknologi för landskapsarkitektur, med inriktning på datorstödets betydelse för design och för yrkeskunnande

Keywords

landskapsarkitektur; informationsteknologi; teknik; bildteknik; Photoshop; Illustrator

Published in

Samhälls- och landskapsplanering småskriftserie
2004, number: 12ISBN: 91-576-6635-0
Publisher: Clas Florgård

    UKÄ Subject classification

    Landscape Architecture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/5145