Skip to main content
Other publication, 2014

Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader

Carlsson, Cecilia; Manevska Tasevska, Gordana; Rabinowicz, Ewa

Abstract

Den svenska nötköttsproduktionen minskar och lönsamheten är låg. I denna studie undersöker vi hur mycket svenska nötköttsproducenter skulle kunna minska sina kostnader och hur olika egenskaper hos gårdarna påverkar effektiviteten i produktionen. Resultaten visar att: Svenska nötköttsproducenter kan minska sina rörliga kostnader med cirka 25 % i genomsnitt. Störst besparingar kan göras för foder, energi och djurhantering. Gårdar med god tillgång till bete är generellt mer effektiva. Beteshållning kan kräva en ökad arbetsinsats men denna kostnad vägs upp av lägre foderkostnader. Stora gårdar, mätt i ekonomiska termer, och specialiserade gårdar har större möjligheter till förbättringar än genomsnittet.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2014, number: 2014:1
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Carlsson, Cecilia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Economics
Agricultural Science
Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51499