Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2013

Ögonsjukdomen MCOA och färgen silver orsakas av samma förändring i genen PMEL

Lindgren, Gabriella
Lindgren, Gabriella (ed.)

Published in

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Forskningsnyheter
2013, Volume: 2013, number: 3, pages: 1 s