Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Om blommor och bin : mer kunskap om höstrapsens pollination och befruktning

Lindström, Sandra; Lankinen, Åsa; D'Hertefeldt, Tina

Keywords

raps; pollination; befruktning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:17
Publisher: Institutionen för växtskyddsbiologi