Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Skogsdata 2013 : Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Olika mått på skogens ålder och trädslagssammansättning

Cory, Neil; Nilsson, Per; Fridman, Jonas; Kempe, Göran

Keywords

Area conditions; Standnig volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest resources; Forest inventory; Official statistics

Published in

Skogsdata
2013,
Publisher: Swedish University of Agricultural Sciences