Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013

Beräkning av björnstammens storlek i Värmland, Dalarnas och Gävleborgs län

Kindberg, Jonas; Swenson, Jon E

Published in

Rapport från det Skandinaviska björnprojektet
2013, Volume: 4, number: 2013:4