Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008

Bävern – en nyckelart för vattenförvaltningen?

Törnblom, Johan; Henrikson, Lennart; Angelstam, Per; Sjöberg, Göran; Hartman, Göran

Published in

Fakta. Skog
2008, number: 2008:10
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet