Skip to main content
Magazine article, 2012

Inget entydigt resultat av ombehandlingar

Björklund, Niklas

Abstract

En ombehandling med insekticid kan ge en kraftig reduktion av snytbaggeskadorna under vissa omständigheter och knappt någon alls under andra. Här sammanfattas vad vi från forskarhåll vet om detta.

Published in

Skogseko
2012, volume: 2, pages: 42

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51762