Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2012

Inget entydigt resultat av ombehandlingar

Björklund, Niklas

Abstract

En ombehandling med insekticid kan ge en kraftig reduktion av snytbaggeskadorna under vissa omständigheter och knappt någon alls under andra. Här sammanfattas vad vi från forskarhåll vet om detta.

Published in

Skogseko
2012, Volume: 2, pages: 42

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/51762