Skip to main content
Conference paper, 2013

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Torsein, Maria; Jansson Mörk, Marie; Lindberg, Ann; Hallén-Sandgren, Charlotte; Berg, Charlotte

Published in

Book title: Sammanfattande artiklar från Djurhälso- och utfodringskonferens
Publisher: Växa Sverige

Conference

Djurhälso- och utfodringskonferens

Authors' information

Torsein, Maria (Gidekull, Maria)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Jansson Mörk, Marie
Växa Sverige
Lindberg, Ann
National Veterinary Institute (SVA)
Hallén-Sandgren, Charlotte
Berg, Charlotte (Berg, Lotta)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51764