Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2013

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Torsein, Maria; Jansson Mörk, Marie; Lindberg, Ann; Hallén-Sandgren, Charlotte; Berg, Charlotte

Published in

Title: Sammanfattande artiklar från Djurhälso- och utfodringskonferens
Publisher: Växa Sverige

Conference

Djurhälso- och utfodringskonferens