Skip to main content
Report, 2013

Ekonomisk värdering av urbana träd

Östberg, Johan; Sjögren, Johan; Kristoffersson, Anders

Abstract

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera urbana träd har alltid varit ett viktigt redskap för att dels kunna försvara trädens betydelse, men även för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Denna rapport redogör för arbetet med en ny värderingsmodell, Alnarpsmodellen, som är tänkt att användas som en nationell värderingsmodell för träd i urban miljö. Modellen bygger på den prisutveckling som finns för olika trädstorlekar i plantskolorna och värdet justeras sedan endast på grund av eventuella skador eller minskad vitalitet, tills sist adderas ett schablonvärde för planterings och etableringskostnaden. Modellen bygger därmed på mycket få parametrar som samtliga är väl förankrade i verkliga prissättningar av träd. Modellen fungerar för samtliga trädslag som finns att tillgå i plantskolor och den bygger endast på objektiva värden. Förhoppningen är därmed att Alnarpsmodellen ska fungera väl i rättsliga sammanhang där subjektiva värden ofta ifrågasätts.

Keywords

Trädvärdering; Ekonomisk värdering; Urbana träd; Värdering

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:13
ISBN: 978-91-87117-44-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Sjögren, Johan
University of Glasgow

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51784