Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Silver i blad - metod för att identifiera träd som gjort rotinträngningar i spillvattenledningar

Fransson, Ann-Mari

Abstract

Träd som har rötter i avloppsledningar har en högre silverhalt än förväntat. Det kan gå att identifiera träd med rotinträngning genom att analysera silverhalten i blad men mer undersökningar krävs eftersom silverinnehållet i jorden och trädarten har betydelse. Någon motsvarande för dagvatten kunder vi inte hitta.

Published in

Svenskt vatten utveckling rapport
2011, number: 2011:11Publisher: Svenskt Vatten

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/51831