Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Utvärdering av bottenfaunadata från regionala och nationella referenssjöar i Uppsala län

Goedkoop, Willem

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, number: 2004:15
Publisher: Inst. för miljöanalys