Skip to main content
Report, 2012

Verksamhet i AGROVÄST-projektet, Precisionsodling Sverige, POS, 2011

Keywords

Precisionsodling Sverige; Precisionsodling; POS; verksamhetsberättelse; Agroväst

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2012, number: 24
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51879