Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Uppströmsvandring i den restaurerade gamla älvfåran samt funktionskontroll av ny fisktrappa i Norrfors (Umeälven) under laxens vandringssäsong 2012-2013

Leonardsson, Kjell; Karlsson, Robert; Nilsson, Jan; Lundqvist, Hans

Abstract

Rapporten sammanfattar 2012 och 2013 års funktionskontroll av fisktrappan samt uppföljning av restureringsåtgärder i Umeälvens nedre del. Lax fångades, märktes och släpptes nedströms utskovet vid dammen i Norrfors 2012 och i älvens mynningsområde vid Långhalsudden (Obbola) 2013. Under 2012 märktes 104 vilda laxar med aktiva radio- och passiva PIT-märken, samt 278 laxar som enbart märktes med PIT-märken. Under 2013 märktes 148 vilda laxar med både aktiva radio- och passiva PIT-märken, samt 216 vilda och 33 odlade laxar som enbart märktes med PIT-märken. Återvändande vuxenlax som tidigare PIT-märkts som smolt i Spöland eller i fiskodlingen inkluderades också i analyserna. Ett fenprov för DNA-analys togs från alla radiomärkta fiskar innan frisläppning för bestämning av laxens stamtillhörighet. 2012 hade ca 85 % av den märkta laxen Ume/Vindelälvsursprung, medan resterande lax hade en genetisk uppsättning som påminde om Luleälvslax trots intakt fettfena. 2013 befanns alla märkta laxar vara av Ume/Vindelälvsursprung. Radiomärkt fisk registrerades när de kom i närheten av fasta automatiska undervattens- eller luftantenner som placerats i sammanflödet, i den gamla älvfåran som restaurerats med vilpooler samt vid fisktrappan och uppströms i Vindelälven. PIT-märkt fisk detekterades när de passerade antenner som monterats i fisktrappans mellanväggar samt när de kom i närheten av den plattdetektor som installerades i Baggböleforsens nedre poolvägg 2013. All fisk som passerade fisktrappans övre del räknades via en sk VAKI utrustning.

Keywords

Baggböle; diffusor; flödesregim; genetik; kammartrappa; nedströmsvandring; PIT; smolt; sammanflöde; stamsammansättning; telemetri; Vindelälven; öring

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2013, number: 2013:7
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet