Skip to main content
Factsheet, 2014

På spåret mot bättre förståelse av återväxten i järnvägens skötselgator

Wiström, Björn; Busse Nielsen, Anders

Keywords

Skogsbryn; Skötselgata; Återväxt

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:3
Publisher: LTV-fakulteten, SLU

Authors' information

Busse Nielsen, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Forest Science
Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51883