Skip to main content
Report, 2013

Säker barnmiljö i lantbruket

Lundqvist, Peter; Nilsson, Kerstin; Alwall Svennefelt, Catharina; Svennefelt, Wiveca

Abstract

Lantbrukare har en arbetsmiljö som förknippas med många skade- och hälsorisker. Gården är inte bara en arbetsplats, det är också en hemmiljö för hela lantbrukarfamiljen, inte minst barnen. Livet på landet innehåller många spännande möjligheter för barn och ungdomar, men det finns också många farliga platser och situationer då de kan skadas. Varje år skadas barn i lantbruksmiljön, ibland med dödlig utgång – detta ska inte behöva ske om det finns fungerande barntillsyn för de mindre barnen och säkra miljöer att vistas i. Denna skrift har sitt fokus på erfarenheter, idéer och möjligheter att skapa en trygg utemiljö för barn i en gårdsmiljö. Framställningen är medvetet något ”provocerande” – för att väcka tankar och diskussioner kring hur vi ska agera för att skapa en säker uppväxtmiljö för barn och ungdomar som bor på ett lantbruk.

Keywords

barn; ungdomar; lantbruk; skador; olycksfall; åtgärder; lekmiljö

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:23
ISBN: 978-91-87117-54-1
Publisher: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Kerstin
Svennefelt, Wiveca

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified
Work Sciences
Horticulture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51885