Skip to main content
Factsheet, 2013

Forskning om pollens kvalitet som hjälpmedel för att förbättra avkastningen i rödklöverfröodlingen

Lankinen, Åsa; Öhlund, Linda

Keywords

rödklöver; pollen; tetraploid fröavkastning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:10
Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Öhlund, Linda
Lantmännen

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51929