Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Forskning om pollens kvalitet som hjälpmedel för att förbättra avkastningen i rödklöverfröodlingen

Lankinen, Åsa; Öhlund, Linda

Keywords

rödklöver; pollen; tetraploid fröavkastning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:10
Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap