Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Gradering av rotogräs i ekologisk odling med hjälp av fotografering från obemannat flygplan (UAV)

Ståhl, Per; Söderström, Mats; Adolfsson, Niklas

Keywords

Precisionsodling; ogräs; ekologisk odling; UAV; gradering ; rotogräs; obemannat flygplan

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2013, number: 28
Publisher: Dept. of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences