Skip to main content
Report, 2013

Gradering av rotogräs i ekologisk odling med hjälp av fotografering från obemannat flygplan (UAV)

Ståhl, Per; Söderström, Mats; Adolfsson, Niklas

Keywords

Precisionsodling; ogräs; ekologisk odling; UAV; gradering ; rotogräs; obemannat flygplan

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2013, number: 28
Publisher: Dept. of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Ståhl, Per
The Rural Economy and Agricultural Societies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Adolfsson, Niklas
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/51945