Skip to main content
Magazine article, 2013

Trakthyggesbruk var vanligt i norra Sverige redan vid förra seklets början

Lundmark, Hanna

Published in

Skogshistoriska sällskapets årsskrift
2013, Volume: 14, pages: 88-93

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/51953