Skip to main content
Report, 2004

Linjära landskapselement i Sverige: Skattningar från 2003 års NILS-data

Esseen, Per Anders; Ståhl, Göran; Glimskär, Anders Ove

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: SLU