Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2004

kNN-Sverige - Aktuella kartdata över skogsmarken

Granqvist Pahlen Tina, Egberth Mikael, Hagner Olle, Nilsson Mats, Olsson Håkan

Keywords

Fjärranalys; kNN-Sverige; skattning av skogliga parametrar; skoglig inventering; satellitbilder; Riksskogstaxeringen

Published in

Fakta. Skog
2004, number: 2004:12
Publisher: Fakta Skog. Jan-Erik Hällgren, SLU, Fakulteten för skogsvetenskap, 901 83 Umeå