Skip to main content
Report, 2014

Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar

Tahir, Ibrahim

Abstract

Lagersjukdomar orsakade av olika svamparter är en av de viktigaste anledningarna till att äppelodlingar har ett betydligt större bortfall av försäljningsbar frukt. Detta beror på att det inte är tillåtet att behandla frukt med fungicider efter skörd och antalet tillåtna fungicider, för användning före skörd, har minskat. Målsättningen för detta projekt har varit att undersöka om man kan utveckla ett biologiskt preparat med bioaktiva ämnen för att motverka svamp. Ett antal försök utfördes för att undersöka hämningseffekten från fyra olika bioaktiva ämnen på svampangrepp i äpplen (In vivo) och på tillväxten av två patogener (Penicillium expansum och Neofabraea sp.) (In vitro). Behandlingarna minskade tillväxten av mycelium för båda patogener. Citral, eugenol och thymol-lösningar hade högre hämningseffekt än mentol-lösning. Behandlingar med bioaktiva ämnen gav olika grader av skydd mot svampangreppen som orsakades av inokulering frukt med båda patogener. Thymol hade den bästa effekten.

Keywords

Äpple; Penicillium expansum; Thymol

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, number: 2014:6
ISBN: 978-91-87117-67-1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Horticulture
Plant Biotechnology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52031