Skip to main content
Report, 2014

Laxens nedströmsvandring mot fiskavledare till Stornorrfors fisktrappa i Umeälvens nedre del

Lundqvist, Hans; Leonardsson, Kjell; Lindberg, Dan-Erik; Westbergh, Stig; Forssén, Åke; Hellström, J Gunnar I

Keywords

Norrfors; ledarm; kammartrappa; nedströmsvandring; PIT; smolt; telemetri; Vindelälven; Umeälven

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:1
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Lindberg, Dan-Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Westbergh, Stig
Ume-Vindelälvens Fiskeråd
Forssén, Åke
Vattenfall Vattenkraft AB
Hellström, J Gunnar I
Luleå University of Technology

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52035