Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Laxens nedströmsvandring mot fiskavledare till Stornorrfors fisktrappa i Umeälvens nedre del

Lundqvist, Hans; Leonardsson, Kjell; Lindberg, Dan-Erik; Westbergh, Stig; Forssén, Åke; Hellström, J Gunnar I
Lundqvist, Hans (ed.)

Keywords

Norrfors; ledarm; kammartrappa; nedströmsvandring; PIT; smolt; telemetri; Vindelälven; Umeälven

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:1
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö