Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2014

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2014

Palm, Stefan; Dannewitz, Johan; Romakkaniemi, Atso; Pakarinen, Tapani; Björkvik, Emma; Östergren, Johan

Published in