Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Viltskadestatistik 2012 : skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Karlsson, Jens; Danell, Anna; Månsson, Johan; Svensson, Linn; Hellberg, Rune

Keywords

Costs, subsidies, predation, large carnivores, domestic livestock, dogs, foraging, crane, geese, whooping swan, crops, Sweden

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2013, number: 2013:1ISBN: 978-91-86331-53-5
Publisher: Viltskadecenter