Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Varg i Skandinavien och Finland: Slutrapport från inventering av varg vintern 2012-2013

Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Kojola, Ilpo; Maartman, Erling; Strømseth, Thomas H.; Åkesson, Mikael; Flagstad, Öystein; Zetterberg, Andreas

Keywords

Varg, Skandinavien, Finland, inventering, föryngring, utbredning, populationsstorlek, wolf, monitoring, Scandinavia, Finland, reproduction, range, population size

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2013, number: 2013:3ISBN: 978-82-7671-905-5
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet