Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 : slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur

Zetterberg, Andreas; Svensson, Linn

Keywords

Lodjur, Sverige, Norge, inventering, familjegrupper, utbredning, populationsstorlek, Lynx lynx, monitoring, Sweden, Norway, reproduction, range, population size

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2012, number: 2012:5ISBN: 978-91-86331-49-8
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Biodiversity
   Wildlife Damage Centre

   UKÄ Subject classification

   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/52095