Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013

Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Karlsson, Anna; Karlsson, Jens; Eklund, Ann

Keywords

varg, påverkan, fårbesättningar

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2013, number: 2013:1ISBN: 978-91-86331-55-9
Publisher: Viltskadecenter

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/52104