Skip to main content
Factsheet, 2013

Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Karlsson, Anna; Karlsson, Jens; Eklund, Ann

Keywords

varg, påverkan, fårbesättningar

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2013, number: 2013:1
ISBN: 978-91-86331-55-9
Publisher: Viltskadecenter

Authors' information

Karlsson, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Karlsson, Jens (Frank, Jens)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Eklund, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52104