Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt

Eklund, Ann; Karlsson, Jens; Hensel, Henrike; Svensson, Linn; Zetterberg, Andreas

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2013, number: 2013:2ISBN: 978-91-86331-57-3
Publisher: Viltskadecenter