Skip to main content
Report, 2004

Vegetationskartan över fjällen och Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000

Esseen Per Anders, Löfgren Per

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004, number: 124
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst för skoglig resurshushållning och geomatik