Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Översyn av beräkningen av bakgrundsförlust av fosfor

Widén Nilsson, Elin; Djodjic, Faruk

Published in

Rapportserie SMED
2013, number: 138
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut