Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004Open access

Utveckling av IKEU inför 2000-talet; redovisning av ett utredningsuppdrag

Persson, Gunnar; Wilander, Anders

Keywords

Försurning; kalkning; sjö; vattendrag

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, number: 2004:25
Publisher: Inst. för miljöanalys