Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Klorofyllmätare är inte ett tillförlitligt redskap för kvävebestämning i vinblad

Waechter, Andreas; Nordmark, Lotta; Alsanius, Beatrix

Abstract

Behovsanpassad näringsförsörjning till vinplantor är en viktig förutsättning för stabila druvskördar av hög kvalitet, friska bär och hög vinkvalitet. För en optimal näringsförsörjning måste makro- och mikronäringsämnen föreligga i marken i tillgänglig form då växten behöver dem. Tillgång till näring måste vara säkrad under hela vegetationsperioden. I detta sammanhang spelar försörjning med kväve en särskild roll. Överdosering leder inte bara till obalans i vinstockarnas tillväxt och utveckling samt skördekvalitet, utan har också miljömässiga konsekvenser. Dessutom är kvävegödselmedel dyra. Behovsanpassad försörjning med kväve är därför viktigt. Denna studie är en första utvärdering av samspelet mellan bladfärg och kvävehalt i bladen. Studien genomfördes i en odling på Bjärehalvön med fyra olika vitvinssorter (Solaris; Ortega; Pinot gris; Siegerrebe) på fyra lokaler. Bladfärgen mättes icke-destruktivt vid tre utvecklingsstadier (BBCH 55, 65, 73) i första hand genom klorofyllfluorescens; kontrollmätningarna genomfördes med en fotoelektrisk kolorimetrisk metod (Hunter lab color space). Fem färgkategorier definierades utifrån klorofyllfluorescensmätning. Näringsinnehåll i bladet bestämdes genom bladanalys vid ett av tillfällena. Första insamlingstillfället användes för kalibrering och definiering av gränsvärde för färgkategoriseringen. Våra preliminära resultat visar att Bladfärgen varierar mellan de fyra vitvinssorterna Bladfärgen skiljer sig mellan de tre provtagningstillfällena Klorofyllfluorescensmätning inte är en tillförlitlig generell metod för bedömning av kvävehalt i vinblad.

Keywords

Hunter lab color space, bladanalys, klorofyllfluorescensmätning, kolorimetri

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap