Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013

Kahlert, Maria; Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Keywords

biomonitoring, diatoms, kiselalger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö