Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2013

Älvsborgssjukan hos älg - vad dog älgarna av?

Steen, Margareta; Broman, E

Published in

Svensk Veterinärtidning
2013, Volume: 65, number: 3, pages: 29-35