Skip to main content
Research article, 2013

Älvsborgssjukan hos älg - nya rön

Wik, Lotta; Mikko, Sofia; Steen, Margareta; Linne, Tommy; Simonsson, Magnus; Thulin, Carl-Gustaf

Abstract

Älvsborgssjukan hos älg rönte stor uppmärksamhet under 1980- och 90-talen, men fortfarande finns inga definitiva svar på frågan om den underliggande orsaken. En av teorierna är att symtomen beror på prionsjukdom hos älgarna. Författarna har jämfört priongenen PRNP hos skandinaviska hjortdjur med motsvarande gen hos nordamerikanska hjortdjur som drabbats av Chronic Wasting Disease, en ut - bredd och smittsam prionsjukdom.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2013, Volume: 65, number: 12, pages: 17-20