Skip to main content
Report, 2013

Lämpliga proteinfodermedel till får

Bernes, Gun; Martinsson, Kjell

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap; Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Martinsson, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52428