Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Lämpliga proteinfodermedel till får : en litteraturöversikt

Bernes, Gun; Martinsson, Kjell

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 3Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap; Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Bernes, Gun

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Martinsson, Kjell

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/52428