Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Miljöåtgärder i samverkan : Strategier för att inspirera till miljöåtgärder i jordbruket

Ljung, Magnus; Nordström Källström, Helena
Ståhlberg, David (ed.)

Abstract

Miljöåtgärder i samverkan -Strategier för att inspirera till miljöåtgärder i jordbruket God samverkan, till exempel koordinering av ansökningar om miljöersättningar, kan öka effekten av miljöåtgärder. I den här rapporten analyserar vi samverkansinitiativ inom området miljö och jordbruk. Vi identifierar framgångsfaktorer, svaga punkter och andra kritiska faktorer. Rapporten, som har tagits fram inom projektet CAP:s miljöeffekter, bidrar med underlag för utformning av insatser som kan stimulera samverkan kring miljöåtgärder i jordbruket.

Keywords

collaboration, agriculture, environment

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2013, number: 2016:31
Publisher: Jordbruksverket