Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2013

Myndighetsansvaret för jakt och viltförvaltning ur olika perspektiv

Danell, Kjell

Published in

Statens offentliga utredningar
2013, number: 2013:71, pages: 65-77 Title: Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid. Delbetänkande av Jaktlagsberedningen. Statens Offentliga Utredningar
ISBN: 978-91-38-24021-2
Publisher: Fritze