Skip to main content
Report chapter, 2013

Så funkar vårvete som helsädesgröda i norra Sverige

Wallsten, Johanna

Keywords

vårvete, helsädesgröda, norra Sverige

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 2013:2, pages: 14-15
Book title: Grovfoderkonferensen 2013 : Umeå 13 Mars 2013 : Sammanfattning av föredrag
Publisher: Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

Associated SLU-program

Cross-programme

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52589