Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Så funkar vårvete som helsädesgröda i norra Sverige

Wallsten, Johanna

Keywords

vårvete, helsädesgröda, norra Sverige

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2013, number: 2013:2, pages: 14-15 Title: Grovfoderkonferensen 2013 : Umeå 13 Mars 2013 : Sammanfattning av föredrag
Publisher: Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Cross-programme

  UKÄ Subject classification

  Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/52589