Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Hästsektorns aktuella status i mellersta Östersjöområdet – Finland, Lettland, Sverige.

Lunner Kolstrup, Christina; Pinzke, Stefan; Löfqvist, Lotta; Järvinen, Maija; Korpa, Viola; Paula, Liga; Kursitis, Andy

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 29ISBN: 978-91-87117-60-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds, och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet