Skip to main content
Report, 2013

Hästsektorns aktuella status i mellersta Östersjöområdet – Finland, Lettland, Sverige.

Lunner Kolstrup, Christina; Pinzke, Stefan; Löfqvist, Lotta; Järvinen, Maija; Korpa, Viola; Paula, Liga; Kursitis, Andy

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 29
ISBN: 978-91-87117-60-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds, och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pinzke, Stefan
Löfqvist, Lotta
Järvinen, Maija
Agrifood Research Finland (MTT)
Korpa, Viola
Latvia University of Agriculture
Paula, Liga
Latvia University of Agriculture
Kursitis, Andy
Latvia University of Agriculture

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52604