Skip to main content
Report, 2013

Möjligheter och hinder i hästsektorn - aktuella trender i Finland, Sverige och Lettland

Lunner Kolstrup, Christina; Paula, Liga; Järvinen, Maija; Karhu, Kaisa; Pyysiäinen, Jarkko; Pinzke, Stefan; Löfqvist, Lotta; Bostad, Elise
Lunner Kolstrup, Christina (ed.)

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 30
ISBN: 978-91-87117-61-9
Publisher: Inst för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi, SLU