Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Säkerhet i häststallet

Pinzke, Stefan; Järvinen, Maija; Kettunen, Krista; Lunner Kolstrup, Christina; Leppälä, Jarkko; Löfqvist, Lotta; Myllymäki, Marianna; Rautiainen, Risto; Reilas, Tiina; Saastamoinen, Markku; Särkijärvi, Susanna
Pinzke, Stefan (ed.)

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:32ISBN: 978-91-87117-63-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap