Skip to main content
Report, 2013

Säkerhet i häststallet

Pinzke, Stefan; Järvinen, Maija; Kettunen, Krista; Lunner Kolstrup, Christina; Leppälä, Jarkko; Löfqvist, Lotta; Myllymäki, Marianna; Rautiainen, Risto; Reilas, Tiina; Saastamoinen, Markku; Särkijärvi, Susanna

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:32
ISBN: 978-91-87117-63-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Pinzke, Stefan
Järvinen, Maija
Agrifood Research Finland (MTT)
Kettunen, Krista
Agrifood Research Finland (MTT)
Leppälä, Jarkko
Agrifood Research Finland (MTT)
Löfqvist, Lotta
Myllymäki, Marianna
Agrifood Research Finland (MTT)
Rautiainen, Risto
Agrifood Research Finland (MTT)
Reilas, Tiina
Agrifood Research Finland (MTT)
Saastamoinen, Markku
Agrifood Research Finland (MTT)
Särkijärvi, Susanna
Agrifood Research Finland (MTT)

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Health and Occupational Health

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52618