Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Kväve- och fosforutlakning från två växtföljder på lerjord med grön- och stubbträda

Aronsson, Helena; Stenberg, Maria; Rydberg, Tomas

Published in

Ekohydrologi
2009, number: 113