Skip to main content
Report, 2009

Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens

Aronsson, Helena; Stenberg, Maria; Rydberg, Tomas

Keywords

utlakningsförsök; växtskyddsmedelsläckage; kväve; fosfor; utlakning; transport

Published in

Ekohydrologi
2009, number: 111
Publisher: Enheten för biogeofysik och vattenvård, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/52632